Wetenschappelijk onderzoek bewijst het: VERTIDESK bureaus kunnen de productiviteit tot wel 46% per/jaar verhogen, verlagen het lichaamsgewicht met ca.3 kg per/jaar en helpen chronische bureauklachten als rugpijn voorkomen waardoor het ziekteverzuim daalt.

Gewicht daalt3Kilo

Vertidesk Office Wellness. Een sterker en gezonder kantoor.

Onze zit-sta bureaus verhogen de houdingdynamiek door afwisselend zittend en staand werken. Wij gaan in onze projecten uit van de ontwerpfilosofie van Evidence Based Design en Healing Environment. Door het toepassen van de juiste lichtinval en verlichting in een werkruimte, kunnen de prestaties van de werknemers met maar liefst 18% toenemen.

Wetenschappers aan de Texas A&M University hebben een experiment uitgevoerd voor stand werken. Zo bleken de deelnemers die 6 maanden lang afwisselend staand konden werken, aanzienlijk productief. Dit werd namelijk vergeleken met een groep die zittend hetzelfde werk hebben uitgevoerd. Zie hier voor het verdere artikel betreft dit onderzoek.

Flexibilisering met betrekking tot personeelsplanning in HR

De toekomst lijkt er op te wijzen dat er vooral onderwerpen als flexibilisering en efficiëntie sturing veel belangrijker gaan worden. Zo sluiten de VERTIDESK en onze zit-oplossingen naadloos aan op de wens om de productiviteit op de werkvloer te verhogen.

Zie ook hier voor verdere informatie over deze verwachte trend richting 2020.

Lang was de vraag wat komt er na Het Nieuwe Werken?

Het antwoord op die vraag heeft zich inmiddels stormachtig gemanifesteerd:

Agile werken. Wat is de impact op de werkomgeving?

Wij hebben de top 5 samengesteld met de grootste impact van deze nieuwe manier van werken op de werkomgeving.

1.    Agile werken verhoogt de bezettingsgraad van het kantoor

Van thuiswerken naar werken alsof je thuis bent is het adagium van veel agile concepten. Zelf kiezen wanneer je naar kantoor komt, is met agile werken slechts beperkt mogelijk. Het groepsproces staat namelijk centraal en de rituele teamoverleggen – ook wel stand ups genaamd – zijn heilig. Hierdoor komen meer mensen naar kantoor en betekent dat de bezettingsgraad toeneemt.

2.    Agile werken beperkt de flexibiliteit van de werkomgeving

Het klinkt tegenstrijdig, maar agile werken vermindert de flexibiliteit van de werkomgeving. Het team is procesbepalend en wordt als groep gehuisvest, bij voorkeur aan één werkblok. Dat maakt het lastig om als individuele medewerker plaats te nemen in een ‘vreemd’ agile team. Je maakt namelijk geen deel uit van hun teamproces.

3.    Agile werken beperkt activiteit-gerelateerd werken

Activiteit-gerelateerd werken faciliteert voor elke activiteit de meest geschikte werkplek. Je kiest de werkplek die het beste past bij je werkzaamheden van die dag en wisselt dan ook regelmatig van werkplek. Met agile werken worden de meeste activiteiten uitgevoerd in de buurt van het team. Hierdoor zit je zo vaak mogelijk aan het teamblok en maak je alleen bij uitzondering gebruik van een andere werkplek.

4.    Agile werken vereist minder vergaderzalen

De kern van agile werken is dat formeel vergaderen wordt vervangen door korte afstemmingsmomenten en continue informele afstemming in het team. De vergadering vindt plaats op de werkvloer en niet meer in aparte ruimtes.

5.    Stilte wordt schaars

Omdat met deze manier van werken de activiteiten allemaal in de buurt van het team in een open omgeving worden uitgevoerd, neemt de diversiteit van de werkomgeving af. De werkomgeving wordt opener en kent meer rumoer dan in activiteit-gerelateerde omgeving van Het Nieuwe Werken. Stilte en ongestoord kunnen werken worden een schaarser goed. Dit wordt als grootste nadeel gezien van een agile werkomgeving.

In het Verenigd Konkinkrijk heeft er een onderzoek plaatsgevonden, waarbij er gekeken naar de gevolgen van zit-sta werken. Twee gerenommeerde universiteiten twee afzonderlijke groepen onderzocht. Gedurende een periode van 6 maanden heeft een groep hun werk zittend uitgevoerd en een andere groep heeft zittend werk met staand werk afgewisseld.

Smart Workplace is een kennisplatform waarbij alles draait om de behoeftes van de Eindgebruiker. Deze bepaalt namelijk steeds meer het moment van de productie en de behoefte. Daarbij is de ontwikkeling van een werkomgeving die productiviteit en efficiency bevorderd cruciaal. Zo werken organisaties toe naar meer gezondheid en circulariteit in de werkomgeving. Ook technologische vernieuwingen in dit kader bevorderen de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Vertidesk is partner van de Smart Workplace en levert een bijdrage aan dit kennisplatform als het gaat om gezonde en circulaire werkomgevingen.